Skip to content

WWZ bedreigt onderwijskwaliteit basisscholen

Uit een enquête van de PO-raad onder bijna 500 schoolbesturen blijkt dat duizenden basisschoolleerlingen het afgelopen jaar de dupe geworden zijn van een onwenselijk uitvloeisel van de Wet op werk en zekerheid (WWZ): 125 van de geraadpleegde schoolbesturen hebben leerlingen minstens één keer naar huis moeten sturen en ruim 250 besturen moesten klassen samenvoegen om de bezetting rond te krijgen bij uitval van de vaste leerkracht. Een deel van de respondenten geeft te kennen dat de onderwijskwaliteit hierdoor onder druk komt te staan. Bovendien blijkt het gehoopte effect van tijdelijke krachten die sneller in vaste dienst komen niet op te treden, terwijl dat toch het voornaamste doel van de WWZ is.  

Te weinig invallers beschikbaar

Doordat zelfs een invalbeurt van een dagdeel als één van de maximaal zes tijdelijke contracten voorafgaand aan een vaste aanstelling geldt, zijn ´bruikbare´ invallers steeds moeilijker te vinden. Scholen mijden immers invalkrachten die bijna in vaste dienst genomen moeten worden en de invallers zelf besteden hun tijdelijke contracten liever aan lange(re) vervangingen. De andere belangrijke oorzaak die de PO-raad signaleert, is het lerarentekort dat in de helft van de regio´s al bestaat.

Oplossingsrichtingen

Wat de PO-raad betreft zijn de onwenselijke gevolgen van de WWZ echter de voornaamste boosdoener en daarom vraagt hij minister Asscher om binnen het onderwijs af te stappen van een maximum aan tijdelijke contracten. Het onderwijs mag om deze uitzonderingspositie vragen omdat scholen zich al maximaal hebben ingespannen om de tekorten op te vangen maar zonder succes, aldus de PO-raad.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) steunt dit verzoek echter niet. Hij is van mening dat scholen binnen de WWZ nog onbenutte mogelijkheden hebben om de problemen aan te pakken, bijvoorbeeld het inzetten van andere contractvormen voor jonge docenten.

Minister Asscher wil dat deze mogelijkheden verder worden uitgediept en heeft daarvoor Jacques Tichelaar als verkenner aangesteld. Ook hecht Asscher eraan dat de PO-raad en de AOb het eens worden over een oplossingsrichting alvorens  hij zich erover buigt. Voorlopig moeten schoolbesturen dus met de WWZ blijven werken.