Skip to content

Het middelbaar beroepsonderwijs weer op de schop

Het middelbaar beroepsonderwijs moet gedeeltelijk opgaan in een nieuwe stroming: middelbaar vakonderwijs. Dat heeft minister van Bussemaker van Onderwijs vertelt in een interview met de Volkskrant.

De minister wil een duidelijker onderscheid tussen het vak- en beroepsonderwijs en daarnaast meer ruimte voor innovatie.

Negatief
Het mbo zou een negatieve lading hebben en voor veel leerlingen niet aantrekkelijk klinken. Daarom kiezen zij er vaker voor om via de havo door te stromen naar het hbo. Met als gevolg dat de arbeidsmarkt meer en meer vakmensen verliest, aldus Bussemaker. Door de vier niveau´s van het mbo anders in te richten en te benoemen, zouden leerlingen een beter beeld krijgen van de opleiding.

Niveau’s
Niveau 1 moet de entreeopleiding worden, waarbij jongeren met onder andere leerproblemen vakgericht kunnen leren. Niveau 2 en 3 kunnen omgedoopt worden tot vakonderwijs en niveau 4 blijft over als middelbaar beroepsonderwijs. Tegelijkertijd pleit Bussemaker ook voor goede banden met het bedrijfsleven en kleinschaligheid van de mbo opleidingen.

Het voorstel van de minister is positief ontvangen door de MBO raad. Inmiddels is er een brief verzonden aan de Tweede Kamer met aanvullende maatregelen.