Akkoord CAO PO 2016-2017Deze week zijn de eerste resultaten van de CAO onderhandelingen openbaar geworden. Hieronder een kleine samenvatting voor de relevante punten voor vervangingen.

Duur CAO
1 juli 2016 – 30 september 2017.

Ketenregeling en vervangingen
1. De keten is verruimt van 3 -> 6 contracten en van 24 -> 36 maanden;
2. Min-max-contracten worden opgenomen in de CAO met een 1 tot 2,5 keer zoveel verhouding. (bijvoorbeeld 8-20 uur);
3. U kunt vervangers vastleggen middels een bindingscontract (ten minste 1 uurscontracten). Deze bindingsuren worden tijd- en plaats onafhankelijk ingevuld, niet aan lestaken gekoppeld en worden ingezet voor professionalisering/duurzame inzetbaarheid/teamactiviteiten. Dit contract kent niet de verplichting gehoor te geven aan een oproep;
4. In de Wet Werk en Zekerheid werd de WW-uitkering verkort. De WW-uitkering in de opbouw en duur wordt hersteld naar de oude situatie (3e WW-jaar, tot in totaal maximaal 38 maanden). Dit geldt eveneens voor de duur en opbouw van de WGA.

Wijzigingen salariëring 
– met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3.8% verhoogd;
– Een eenmalige uitkering om met terugwerkende kracht de loonsverhoging van 3,8% van 1 januari tot en met juni 2016 uit te keren. Medewerkers die reeds uit dienst zijn hebben hier ook recht op;
– Een dure grap voor onderwijsbesturen; 1 april 2017 krijgen de werknemers, eenmalig, van 500 euro (naar rato).

Lees hier het volledige document