Skip to content

Akkoord CAO PO 2016-2017CAO akkoord primair onderwijs: verruiming van 3 naar 6 contracten en van 24 naar 36 maanden overeengekomen.

Deze week zijn de eerste resultaten van de CAO onderhandelingen openbaar geworden. Hieronder een kleine samenvatting voor de relevante punten voor vervangingen.

Duur CAO
1 juli 2016 – 30 september 2017.

Ketenregeling en vervangingen
1. De keten is verruimt van 3 -> 6 contracten en van 24 -> 36 maanden;
2. Min-max-contracten worden opgenomen in de CAO met een 1 tot 2,5 keer zoveel verhouding. (bijvoorbeeld 8-20 uur);
3. U kunt vervangers vastleggen middels een bindingscontract (ten minste 1 uurscontracten). Deze bindingsuren worden tijd- en plaats onafhankelijk ingevuld, niet aan lestaken gekoppeld en worden ingezet voor professionalisering/duurzame inzetbaarheid/teamactiviteiten. Dit contract kent niet de verplichting gehoor te geven aan een oproep;
4. In de Wet Werk en Zekerheid werd de WW-uitkering verkort. De WW-uitkering in de opbouw en duur wordt hersteld naar de oude situatie (3e WW-jaar, tot in totaal maximaal 38 maanden). Dit geldt eveneens voor de duur en opbouw van de WGA.

Wijzigingen salariëring 
– met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3.8% verhoogd;
– Een eenmalige uitkering om met terugwerkende kracht de loonsverhoging van 3,8% van 1 januari tot en met juni 2016 uit te keren. Medewerkers die reeds uit dienst zijn hebben hier ook recht op;
– Een dure grap voor onderwijsbesturen; 1 april 2017 krijgen de werknemers, eenmalig, van 500 euro (naar rato).

Lees hier het volledige document