Skip to content

Bepaal met nieuw model bijdrage Gemeentefonds

Vindt u het als bestuurder lastig te bepalen wat het bestuur van het Gemeentefonds kunt ontvangen voor ‘ educatie algemeen’ en ‘huisvesting’? Onlangs is er een nieuw model ontwikkeld dat inzicht geeft in deze bijdragen.

Dit speciale model houdt rekening met de verrekening van recente ontwikkelingen, waaronder de uitname van 158 miljoen euro uit het Gemeentefonds vanwege de overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen en de uitname van 256 miljoen euro als gevolg van de motie Van Haersma-Buma. Ook is een algemene herijking van het Gemeentefonds erin meegenomen.

Jaarlijks wordt er een nieuwe versie van het model gepresenteerd door de PO-raad. Dit om een zo goed mogelijk inzicht te geven in de financiën die gemoeid zijn met onderwijs. Let wel, het model geeft enkel een indicatie, omdat schoolbesturen geen rechten kunnen ontlenen aan het Gemeentefondsgeld dat is bedoeld voor educatie. In feite is dat geld voor gemeenten hetzelfde als de Lumpsum voor schoolbesturen.