Skip to content

Aantal zwakke scholen neemt af

De Inspectie van het Onderwijs heeft bekend gemaakt dat 97,8 procent van de Nederlandse basisscholen aan de minimumnormen voldoen. Voor het voortgezet onderwijs betreft dat 90 procent. Daarmee is het aantal (zeer) zwakke scholen afgenomen in 2013.

Interessante uitzondering op deze verbetering is de VMBO Theoretische Leerweg opleiding, deze blijft gelijk aan de vorige jaren.

Verbetering

In 2010 was 6 procent van het aantal basisscholen zwak en 1 procent als zeer zwak gekwalificeerd. Vorig jaar daalde deze percentages naar 2 en 0,2 procent. Het speciaal basisonderwijs laat een nog grotere daling van (zeer) zwakke scholen zien en dus een sterkere verbetering van het Nederlandse onderwijs. Een reden hiervoor zou zijn dat er meer en meer aandacht is gekomen voor zwakkere scholen vanuit gemeenten, besturen en de inspectie.