Info-campagne Wet werk en zekerheid gestart

Info-campagne Wet werk en zekerheid gestart

Zoals velen weten, gaat per 1 juli de nieuwe Wet werk en wekerheid in. Er is veel te doen (geweest) rondom deze complexe nieuwe wet. Daarom is het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid een speciale campagne gestart om mensen te informeren over de veranderde regels.

Het doel van de Wet werk en zekerheid is om meer baangarantie te creëren door het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om vaste contracten te verlenen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het aantal tijdelijke contracten in te perken. Elkaar opvolgende tijdelijke contracten gaan over in een vast contract als een periode van twee jaar wordt overschreden. Nu is dat nog na drie jaar.

Werknemers met een tijdelijk contract krijgen ook recht op een zogenoemde transitievergoeding. Als ze ten minste twee jaar in dienst zijn geweest en de arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werkgever, dan ontvangen werknemers deze vergoeding. De transitievergoeding kan worden gebruikt voor het sneller vinden van een nieuwe baan als je wordt ontslagen.

Daarnaast is het ontslagrecht is aangepast. Het kabinet hoopt daarmee dat het ontslagrecht eenduidiger en eerlijker wordt. Op de website: www.mijnwerkenzekerheid.nl is alle informatie te vinden omtrent de nieuwe regels. Er zijn tools beschikbaar waar mensen informatie op maat kunne krijgen, afgestemd op hun persoonlijke situatie.