Consequenties Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Consequenties Wet werk en zekerheid in het onderwijs

De Wet werk en zekerheid gaat per januari 2015 in en heeft grote gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers. Wat zijn de gevolgen voor het onderwijs? 

Meer zekerheid voor tijdelijke werknemers, dat is één van de doelen van de WWZ. Voor schoolbesturen brengt de wet echter problemen met zich mee. Het wordt namelijk lastiger om vervanging te vinden in het geval van bijvoorbeeld een zieke leerkracht. Na drie tijdelijke contracten is een schoolbestuur namelijk verplicht de werknemer in vaste dienst te nemen.

100% bezetting
Zoals het hoort in het onderwijs worden leerkrachten altijd vervangen. Soms gebeurt dat door vaste krachten, maar vaak genoeg zijn er extra handen van buitenaf nodig. Een klas zonder leraar of lerares laten staan is geen optie. Een school ontkomt er op die manier niet aan om gebruik te maken van tijdelijke krachten. Er moet een bezetting van 100 procent zijn.

Het gevolg is dat wanneer de wet wordt ingevoerd, een invalkracht na een aantal keer invallen een vast contract hoort te krijgen. Ook als het slechts enkele dagen betreft. Voor werknemers geeft dit wat meer zekerheid, hoewel ze op die manier gedwongen worden minder flexibel te zijn. Voor de werkgevers is het financieel meestal onhaalbaar om altijd zeker te zijn van vervanging.

Advies
Het Ministerie van Sociale Zaken heeft onlangs een advies uitgebracht als reactie op een brandbrief van verschillende schoolbesturen. Zij stelt een samenwerking voor tussen de besturen. Die kunnen samen een pool met leerkrachten opstellen en wisselen deze uit als er nood aan de man is. Al deze ‘poolers’ zijn vast in dienst bij de besturen en kunnen dus onderling invallen, mocht er sprake zijn van bijvoorbeeld ziekte. Scholen bundelen op die manier hun krachten, leerkrachten krijgen de zekerheid die hun is beloofd en er is altijd 100% bezetting.

Uiteraard is het nog gissen naar de precieze uitvoering van dit advies, maar naar verluidt zullen verschillende besturen de samenwerking aangaan. Op die manier hopen zij zeker te zijn van leraren voor de klas en tegelijkertijd de financiën te kunnen handhaven.

Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Capaciteitsplanning als antwoord op verminderde flexibiliteit. Capaciteitsplanning WWZOndersteuning voor vervangingspools

De nieuwe wet Werk & Zekerheid raakt de vervangerspraktijk in de kern. Het plannen van vervangers, opvangen van pieken en het beheer van de flexibele schil veranderen ingrijpend. De oplossing is echter voorhanden. De vervangingstool van Salure is speciaal gemaakt om dit proces volledig te faciliteren en risico’s te minimaliseren.

Beheerst plannen

Bij het inplannen van de vervangers houdt de vervangingstool voor u rekening met eventuele arbeidsrechtelijke risico’s. U voorkomt dat u onbewust een risico aangaat. In de overzichtelijke en gebruikersvriendelijke planning kunt u gemakkelijk een vervanger selecteren.

Beheerst inplannen. De tool houdt voor u rekening met de WWZ. Met enkele klikken heeft u een vervanger ingepland:

Intelligente filters om vervangers te selecteren.

Aanvraag demonstratie

5 redenen om te kiezen voor de Vervangingstool:

 1. Efficiënt
  Door de communicatie te automatiseren en de selectie van vervangers te vereenvoudigen bespaart u een hoop tijd!
 2. Gebruiksvriendelijk
  In een paar klikken heeft u een verlof- of verzuimmelding aangemaakt en een vervanger ingepland. Ook is er uitgebreide tour beschikbaar die het hele proces duidelijk uitlegt.
 3. Overal beschikbaar
  Omdat de VV-tool webbased is, kunt u ook op uw tablet en smartphone verder werken. Ook is er een app beschikbaar waarmee de communicatie met vervangers nog makkelijker is.
 4. Overzichtelijk
  Binnen de VV-tool zijn er diverse dashboards beschikbaar waarin u de beschikbaarheid van vervangers kunt bekijken en de vervangingen per verlof- of verzuimmelding.
 5. Samenwerking
  Door de uitgebreide autorisatieniveaus kunnen verschillende partijen betrokken worden (bijv. HR en management) en kan er op locatieniveau worden geautoriseerd.

Oplossing

De vervangingstool is een exclusieve tool die slim en snel een vervanger vindt voor uw werknemers. De Wet Werk en Zekerheid is volledig geïntegreerd, met signalen, automatische blokkades en dashboards voor inzicht. Weg met de hectiek, onaangename verrassingen en de onregelmatigheid. Met de VV-tool wordt consistentie en stabiliteit binnen uw instelling of bedrijf gegarandeerd!

Salure kan met haar systeemoplossing voor de vervangingspraktijk direct aansluiten / koppelen op in gebruikte HR systemen van de aangesloten besturen en biedt een concreet antwoord op bovenstaande vragen. Kortom een adequate oplossing voor het vervangingsproces! Inmiddels benutten veel schoolbesturen onze oplossing (tot hun volle tevredenheid).

Gevolgen Miljoenennota 2015 voor het onderwijs

Gevolgen Miljoenennota 2015 voor het onderwijs

In het onderwijs staat veel te gebeuren komende jaren. Uit de Miljoenennota van 2015 zijn de volgende maatregelen bekend gemaakt die invloed hebben op het onderwijs.

Salaris
De salarissen van docenten gaan per 2015 de markt volgen in plaats van dat de nullijn wordt aangehouden.

Mbo
Er wordt elk jaar 25 miljoen euro vrijgemaakt, zodat er in het middelbaar beroepsonderwijs meer wordt ‘ uitgeblonken’. Mbo-opleidingen worden voortaan afgerekend op hun prestaties. Voor technische opleidingen die zicht bieden op werk, komt een apart potje van 75 miljoen euro.

Hoger onderwijs
Om 15.000 leraren een bachelor- of masteropleiding te laten volgen, wordt er 115 miljoen euro vrijgemaakt. Alle docenten krijgen een persoonlijk opleidingsbudget en tijd voor bijscholing. Dit geld komt uit de hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot.

Sociaal leenstelsel
De invoering van een sociaal leenstelsel staat gepland voor september 2015. Het levert daarom voor de begroting nog geen geld op. De financiële gevolgen laten nog enkele jaren op zich wachten.

Algemeen

– De ov-kaart blijft bestaan en wordt beschikbaar voor alle mbo’ers.
– De regering investeert extra in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs, onder meer via de ontwikkeling van een meester-gezelsysteem.

Bepaal uw bijdrage Gemeentefonds

Bepaal met nieuw model bijdrage Gemeentefonds

Vindt u het als bestuurder lastig te bepalen wat het bestuur van het Gemeentefonds kunt ontvangen voor ‘ educatie algemeen’ en ‘huisvesting’? Onlangs is er een nieuw model ontwikkeld dat inzicht geeft in deze bijdragen.

Dit speciale model houdt rekening met de verrekening van recente ontwikkelingen, waaronder de uitname van 158 miljoen euro uit het Gemeentefonds vanwege de overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen en de uitname van 256 miljoen euro als gevolg van de motie Van Haersma-Buma. Ook is een algemene herijking van het Gemeentefonds erin meegenomen.

Jaarlijks wordt er een nieuwe versie van het model gepresenteerd door de PO-raad. Dit om een zo goed mogelijk inzicht te geven in de financiën die gemoeid zijn met onderwijs. Let wel, het model geeft enkel een indicatie, omdat schoolbesturen geen rechten kunnen ontlenen aan het Gemeentefondsgeld dat is bedoeld voor educatie. In feite is dat geld voor gemeenten hetzelfde als de Lumpsum voor schoolbesturen.