Het MBO weer op de schop

Het middelbaar beroepsonderwijs weer op de schop

Het middelbaar beroepsonderwijs moet gedeeltelijk opgaan in een nieuwe stroming: middelbaar vakonderwijs. Dat heeft minister van Bussemaker van Onderwijs vertelt in een interview met de Volkskrant.

De minister wil een duidelijker onderscheid tussen het vak- en beroepsonderwijs en daarnaast meer ruimte voor innovatie.

Negatief
Het mbo zou een negatieve lading hebben en voor veel leerlingen niet aantrekkelijk klinken. Daarom kiezen zij er vaker voor om via de havo door te stromen naar het hbo. Met als gevolg dat de arbeidsmarkt meer en meer vakmensen verliest, aldus Bussemaker. Door de vier niveau´s van het mbo anders in te richten en te benoemen, zouden leerlingen een beter beeld krijgen van de opleiding.

Niveau’s
Niveau 1 moet de entreeopleiding worden, waarbij jongeren met onder andere leerproblemen vakgericht kunnen leren. Niveau 2 en 3 kunnen omgedoopt worden tot vakonderwijs en niveau 4 blijft over als middelbaar beroepsonderwijs. Tegelijkertijd pleit Bussemaker ook voor goede banden met het bedrijfsleven en kleinschaligheid van de mbo opleidingen.

Het voorstel van de minister is positief ontvangen door de MBO raad. Inmiddels is er een brief verzonden aan de Tweede Kamer met aanvullende maatregelen.

Nederlandse docenten zien salaris dalen

Nederlandse docenten zien salaris dalen

De salarissen van Nederlandse docenten zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Uit onderzoek van vacaturesite Adzuna, blijkt dat het loon voor docenten ruim een derde lager ligt dan dat voor mensen met een vergelijkbare achtergrond.
Het onderzoek, dat in mei 2014 is uitgevoerd, heeft openstaande vacatures voor docenten vergeleken met officiële cijfers over lonen van onderwijzers uit 2011. Vacatures zijn over het algemeen een goede indicator van gemiddelde actuele salarissen.
Internationale lijst
Nederlandse docenten uit het voortgezet onderwijs stonden in 2011 vierde op de internationale lijst met gemiddelde salarissen. Destijds lag het gemiddelde salaris voor docenten 16 procent lager dan het gemiddelde loon voor de werknemers met een vergelijkbare achtergrond. Inmiddels is er sprake van bijna 35 procent minder loon dan voor vergelijkbare vacatures. Op dit moment bedraagt het salaris voor docenten voor openstaande vacatures €32.062.
Economie
Een reden voor de verslechterde situatie voor docenten in het voortgezet onderwijs, zou het bevriezen van de lonen kunnen zijn. Daarnaast denkt Azuna dat de economische crisis ook invloed gehad heeft op de dalende lonen van onderwijzers.