SP: geen politici in raad van toezicht

SP: geen politici in raad van toezicht

In het onderwijsdebat van afgelopen woensdag liet SP-er Jasper van Dijk weten dat er een eind zou moeten komen aan politici in raden van toezicht. Hij richt zich daarmee direct op PvdA-senator Barth.

Barth is Eerste Kamerlid, waarbij ze onderwijsminister Bussemaker moet controleren, en tegelijkertijd lid raad van toezicht van Hogeschool Amsterdam. Volgens Van Dijk is er in zulke gevallen sprake van een ongewenste situatie door vermenging van functies.

Actief in samenleving
Bussemaker heeft, namens Barth, in een reactie gewezen op het feit dat zij als minister geen rol heeft bij de benoeming van leden van de raden van toezicht. Bij de wet is er dus geen bezwaar. Zij begrijpt wel dat het onwenselijk is wanneer een onderwijsspecialist of woordvoerder van een fractie in een raad van toezicht zit. Desalniettemin is haar conclusie dat het goed is dat Kamerleden ook op andere vlakken actief zijn in de samenleving.