Aantal zwakke scholen neemt af

Aantal zwakke scholen neemt af

De Inspectie van het Onderwijs heeft bekend gemaakt dat 97,8 procent van de Nederlandse basisscholen aan de minimumnormen voldoen. Voor het voortgezet onderwijs betreft dat 90 procent. Daarmee is het aantal (zeer) zwakke scholen afgenomen in 2013.

Interessante uitzondering op deze verbetering is de VMBO Theoretische Leerweg opleiding, deze blijft gelijk aan de vorige jaren.

Verbetering

In 2010 was 6 procent van het aantal basisscholen zwak en 1 procent als zeer zwak gekwalificeerd. Vorig jaar daalde deze percentages naar 2 en 0,2 procent. Het speciaal basisonderwijs laat een nog grotere daling van (zeer) zwakke scholen zien en dus een sterkere verbetering van het Nederlandse onderwijs. Een reden hiervoor zou zijn dat er meer en meer aandacht is gekomen voor zwakkere scholen vanuit gemeenten, besturen en de inspectie.

Cao onderwijsbestuurders gelijk aan leraren

Cao onderwijsbestuurders gelijk aan leraren

Afgelopen dinsdag heeft een Kamermeerderheid ingestemd met het voorstel om de speciale cao voor onderwijsbestuurders af te schaffen. De arbeidsvoorwaarden zouden dan weer gelijk getrokken worden met die van al het onderwijspersoneel.

In 2011 werd door het CDA een aangepaste cao voor bestuurders in het onderwijs voorgesteld en deze is vorig jaar ingevoerd. Bestuurders hebben vanuit de speciale cao geen recht op lange vakanties en seniorendagen, maar de aanpassing leidde ook tot een loonsverhoging van 15 procent. Vervolgens zijn alle salarissen in het onderwijs, van zowel bestuurders als leraren, op de nullijn vastgezet.

Kritiek
Afgelopen dinsdag stemde D66, PvdA en SP in met de motie om bestuurders weer in dezelfde cao als docenten en onderwijsassistenten te plaatsen. Belangrijkste kritiekpunt is dat specifieke onderwijsregelingen omgezet worden in geld. Met die regelingen worden vakantie- en seniorendagen bedoeld, die volgens critici niet van belang zijn voor bestuurders, maar alleen voor de leraren. Bestuurders ontvangen door de speciale cao geld, een maximale loonstijging van 15 procent, ter compensatie. Overigens wordt door de VO-raad ontkent dat deze loonstijging zou zijn afgesproken. Woorden als ‘bizar’ en ‘frappant’ worden door verschillende partijen genoemd met betrekking tot de loonstijging voor bestuurders. De nieuwe cao zou er voor moeten zorgen dat beloningen voor onderwijsmanagers transparanter en rechtvaardiger worden.

cao

Minder salarisverschil
Een ander voorstel dat op steun kan rekenen van PvdA en D66, is om de salarissen van onderwijsbestuurders en leraren meer in lijn met elkaar te brengen. Hierdoor zou het onmogelijk worden dat bestuurders hun loon flink zien stijgen, terwijl de rest van het onderwijspersoneel op de nullijn blijft. De Algemene Onderwijsbond (AOb) staat positief tegenover de kabinetsplannen en ziet kansen om grote salarisverschillen te voorkomen.

Onderwijs zzp-er in het nauw

Onderwijs zzp-er in het nauw

Zzp-ers in het onderwijs krijgen, net als in de zorg, een tik op de vingers van de Belastingdienst. Volgens de instantie is er bij deze groep sprake van een verkapt dienstverband. Hierdoor zullen de betreffende ‘zelfstandigen zonder personeel’ hun belastingvoordelen verliezen.

Ongeveer 10.000 zelfstandigen raken op die manier hun vergunning kwijt en zullen bij (één van) hun opdrachtgever(s) om een vast contract moeten vragen. Die opdrachtgever zal sociale premies en belasting moeten afdragen voor zijn personeel. Dat is precies de reden waarom de Belastingdienst streng optreedt; de overheid loopt jaarlijks (naar eigen zeggen) miljoenen euro’s mis door de vele ‘schijnzelfstandigen’. Vooral de ten onrechte verleende ondernemersaftrek zou een hoop schade berokkenen aan de Nederlandse schatkist.

Case Saxion Hogeschool
In februari van dit jaar kwam naar buiten dat de Saxion Hogeschool zo’n 120 freelance docenten in dienst had die wel een vast lesrooster moesten volgen. De Belastingdienst concludeerde dat hier sprake was van schijnzelfstandigheid. De zzp-ers mogen sindsdien geen les meer geven op school.

Saxion is zeker niet de enige onderwijsinstelling die gebruik maakt van zzp-ers. Al meerdere keren hebben verschillende instellingen een naheffing van de Belastingdienst ontvangen als sanctie tegen het inzetten van freelancers onder de verkeerde voorwaarden. Overigens er in de wet niets aangepast, de Belastingdienst is alleen strenger gaan toezien op zzp-ers in het onderwijs en de zorg.

Gevolgen in het onderwijs
Wat vooral gevoeld zal worden, is dat de Belastingdienst strenger zal optreden en beter zal controleren of de zelfstandigenverklaring terecht is afgegeven. In het onderwijs zal meer geschoven moeten worden om freelance docenten aan te nemen en aan de voorwaarden van de zzp-verklaringen te voldoen.